projecten

Database Constructieve Veiligheid

In opdracht van Dura Vermeer ICT ontwikkelen wij een web-applicatie waarmee binnenkort voor alle projecten van Dura Vermeer Bouw en Renovatie de constructieve veiligheid getoetst wordt. Hiervoor gebruiken we een Azure-Cloud met database en voor de gebruikers een website.

Gebruikte onderdelen:

  • Sql, MVC, C# (database en business-laag)
  • Html5, Css, Bootstrap, Jquery (de website)
  • SingleSignOn & restAPI (koppelingen met DuraVermeer)

 

Database Brem Toezicht

In opdracht van Brem Funderingsexpertise bouwen wij een database met web-applicatie voor de toezichthouders bij funderingswerken.

Deze website (direct in de Cloud) wordt gebruikt voor hun werkzaamheden en verslaglegging zoals:

  • hei-bespreking
  • dagboeken
  • kalenderstaten
  • boorstaten
  • risico-analyses

 

Balkengenerator

Genereert een compleet 3D model van gewapende prefab funderingsbalken, inclusief funderingspalen, instortvoorzieningen, sterkteberekening en wapening.

Beton wapening

Rekenmodules voor de berekening van gewapende betonconstructies.